Välkommen till Viks gård & Bråhovda såg

Vi är ett familjeföretag som ser ljust på framtiden och vad den för med sig, familjen består av Kjell och Gunilla med barnen Linnea, Kent och Erik. För att utom familjemedlemmarna så har företaget ett antal anställda för att öka resurser och kompetensen inom företaget. Företagets mål är att utveckla och förvalta ett framgångsrikt och välfungerande företag. Vi är belägna mitt i Sörmland strax norr om Malmköping med ca 9 mil till Stockholm.

Vi har investerat i nytt djurstall för bättre djurhälsa och arbetsmiljö.

Projektet är delfinansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Denna webbplats använder cookies