Entreprenad

Vi utför en stor variation av markentreprenadsarbeten med egen personal och maskiner. Genom vårt medlemskap i MR Sörmland har vi möjlighet att vid behov ta in mer resurser och specialkompetenser. Vi samarbetar även med våra lokala kollegor inom entreprenadbranschen.

 • Gräsklippning
 • Ogräsrensning
 • Beskärning av träd och buskar
 • Avancerad trädfällning
 • Anläggningsarbeten
 • Vinterunderhåll
 • Vintersandupptagning
 • Renhållning
 • Projektering
 • Projektledning
 • Kalkylering
 • Arbetsledning

Kontakt Entreprenadarbeten
Kent Jonsson 073-091 62 70
kent.jonsson@viksgard.se

I samarbete med