Lantbruket

Sedan 1986 äger vi Viks gård med lantbruk och köttdjursuppfödning. Vi har en dikobesättning (Charolais) och egen uppfödning av tjurar och kvigor samt egen rekrytering till besättningen. Alla djuren går på lösdrift och har fri tillgång till vatten och foder. På sommarhalvåret går djuren i stora fina beteshagar.

  • Areal ca 300ha varav 135ha skog.
  • Vi tar egen skörd av ensilage, hösilage, hö, halm och spannmål.
  • Foder med analyser finns till försäljning.

Kontakt Lantbruket                                                                                                                                                                    Kjell Jonsson 070-579 66 97

Lantbruk kossa

Denna webbplats använder cookies